Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i rrugës "Rrapo Cela", rrugës hyëse të qytetit dhe rrugës "Rrashid Brahimi"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

310.857 €

Kosto në lekë

38.608.488 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 23 Shtator 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaMemaliaj
InvestitorëtBashkia Memaliaj
Kontraktorët
Kompani ndërtimiLeon Konstruksion
Vendndodhja e projektit