Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.244.737 € 154.596.295 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 618.459 € 76.812.628 Lekë
3 fasada 580.097 € 72.048.010 Lekë
4 rrugë 386.492 € 48.002.322 Lekë
Total: 2.829.785,00 351.459.255,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Berat 914.145 € 113.536.842 Lekë
2 Bashkia Librazhd 391.893 € 48.673.169 Lekë
3 Bashkia Këlcyrë 358.296 € 44.500.334 Lekë
4 Bashkia Prrenjas 354.977 € 44.088.200 Lekë
5 Bashkia Memaliaj 310.857 € 38.608.488 Lekë
6 Bashkia Elbasan 263.482 € 32.724.428 Lekë
7 Bashkia Tepelenë 236.134 € 29.327.794 Lekë
Total: 2.829.784,00 351.459.255,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Leon Konstruksion (construction company) 2.829.785 € 351.459.255 Lekë
Total: 2.829.785,00 351.459.255,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve