Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Ndërtim i rrugës së re nga kryqëzimi i rrugës “28 Nëntori” deri në kryqëzimin e rrugës “Rinia”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

73.001 €

Kosto në lekë

9.066.666 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Prill 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaElbasan
InvestitorëtBashkia Elbasan
Kontraktorët
Kompani ndërtimiSireta 2F
Vendndodhja e projektit