Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemimi dhe asfaltimi lagja “Sporti 1”, sheshi afër tregut

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

255.513 €

Kosto në lekë

31.734.771 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Maj 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaGramsh
InvestitorëtBashkia Gramsh
Kontraktorët
Kompani ndërtimiOsmani/G & Bajrami-N
Vendndodhja e projektit