Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Sistemimi dhe asfaltimi lagja “Sporti 1”, sheshi afër tregut 255.513 € 31.734.771 Lekë
2 Sistemim asfaltim dhe gjelbërim rreth Pallatit të Kulturës, Bashkia Gramsh 66.445 € 8.252.483 Lekë
3 Sistemim dhe gjelbërim i territorit pranë fushës së vjetër të sportit 12.613 € 1.566.499 Lekë
Total: 334.571,00 41.553.753,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 255.513 € 31.734.771 Lekë
2 rikualifikime urbane 79.058 € 9.818.982 Lekë
Total: 334.571,00 41.553.753,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Gramsh 334.571 € 41.553.753 Lekë
Total: 334.571,00 41.553.753,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Osmani/G & Bajrami-N (construction company) 334.571 € 41.553.753 Lekë
Total: 334.571,00 41.553.753,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve