Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i rrugëve të brendshme në Rrogozhinë (Faza 2 dhe 3)

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.205.649 €

Kosto në lekë

149.741.548 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaRrogozhinë
InvestitorëtBashkia Rrogozhinë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiHastociIntegrated Technology Services
Vendndodhja e projektit