Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rivitalizimi urban i qendrës së qytetit të Rrogozhinës 1.207.599 € 149.983.775 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugëve të brendshme në Rrogozhinë (Faza 2 dhe 3) 1.205.649 € 149.741.548 Lekë
Total: 2.413.248,00 299.725.323,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.207.599 € 149.983.775 Lekë
2 rrugë 1.205.649 € 149.741.548 Lekë
Total: 2.413.248,00 299.725.323,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Rrogozhinë 2.413.247 € 299.725.323 Lekë
Total: 2.413.247,00 299.725.323,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Company Riviera 2008 (kompani ndërtimi) 1.207.599 € 149.983.775 Lekë
2 Integrated Technology Services (kompani ndërtimi) 602.824 € 74.870.774 Lekë
3 Hastoci (kompani ndërtimi) 602.824 € 74.870.774 Lekë
Total: 2.413.247,00 299.725.323,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve