Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i shkollës së mesme 'Shote Galica', Fushë-Krujë 1.314.262 € 163.231.283 Lekë
2 Rikonstruksion i rrugëve të brendshme në Rrogozhinë (Faza 2 dhe 3) 602.824 € 74.870.774 Lekë
3 Rehabilitimi i qendrës së qytetit dhe lyerja e fasadave, Librazhd 436.759 € 54.245.520 Lekë
4 Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare “Asllan Shahini”, Bashkia Gramsh 253.427 € 31.475.644 Lekë
5 Rehabilitim i fasadave të qytetit Fushë Krujë 228.350 € 28.361.084 Lekë
6 Rehabilitimi i gjelbërimit anësor i rrugës IKV-Surrel 106.208 € 13.191.043 Lekë
Total: 2.941.830,00 365.375.348,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.567.689 € 194.706.927 Lekë
2 fasada 665.110 € 82.606.604 Lekë
3 rrugë 602.824 € 74.870.774 Lekë
4 projekte gjelbërimi 106.208 € 13.191.043 Lekë
Total: 2.941.831,00 365.375.348,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fushë-Krujë 1.542.612 € 191.592.367 Lekë
2 Bashkia Rrogozhinë 602.824 € 74.870.774 Lekë
3 Bashkia Librazhd 436.759 € 54.245.520 Lekë
4 Bashkia Gramsh 253.427 € 31.475.644 Lekë
5 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 106.208 € 13.191.043 Lekë
Total: 2.941.830,00 365.375.348,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Hastoci (construction company) 2.941.830 € 365.375.348 Lekë
Total: 2.941.830,00 365.375.348,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve