Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Realizimi i korsive të biçikletave, gjelbërimit dhe ndriçimit në rrugën “Pavarësia”

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.622.252 €

Kosto në lekë

201.483.642 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 prill 2014, nëpërmjet programit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaDurrës
InvestitorëtBashkia Durrës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiEverestEurondërtim 2000
Vendndodhja e projektit