Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rivitalizimi i sheshit publik para hyrjes së portit 2.181.302 € 270.917.724 Lekë
2 Rikualifikim i sheshit “Liria” në qytetin e Durrësit 1.254.047 € 155.752.642 Lekë
3 Realizimi i korsive të biçikletave, gjelbërimit dhe ndriçimit në rrugën “Pavarësia” 811.126 € 100.741.821 Lekë
4 Rikonstruksion i plotë dhe shtesë ambientesh në shkollën e mesme "Qemal Stafa" 429.180 € 53.304.109 Lekë
5 Rikualifikimi i hapësirave midis kuartallit nga rruga "Skënderbej" deri në rrugën "Mars 91" e hapësira deri tek rruga e Portit, si dhe sistemimi i ujërave të bardha deri tek Ura e Dajlanit, Faza 1 366.536 € 45.523.710 Lekë
6 Rikualifikimi i hapësirave midis Kuartallit nga rruga "Skënderbej" deri në rrugën "Mars 91" e hapësira deri tek rruga e Portit, si dhe sistemimi i ujërave të bardha deri tek Ura e Dajlanit, Faza 2 366.536 € 45.523.710 Lekë
7 Sistemimi i qendrës së qytetit të Fushë Arrëzit 357.634 € 44.418.186 Lekë
8 Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare "Preke Gjoni", Bajzë 355.991 € 44.214.075 Lekë
9 Rikonstruksioni i shkollës së mesme "Sadi Nuri", Komuna Ndroq 190.364 € 23.643.197 Lekë
10 Rikonstruksion i ish-godinës së fonderisë, si projekt katalizator për zhvillimin ekonomik rajonal 147.113 € 18.271.488 Lekë
11 Rikonstruksion, shtesë 2 anësore kate dhe palestër për shkollën e mesme të përgjithshme, Komuna Vaqarr 128.026 € 15.900.873 Lekë
Total: 6.587.855,00 818.211.535,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 sheshe 3.435.349 € 426.670.366 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.237.819 € 153.737.094 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 1.103.561 € 137.062.254 Lekë
4 rrugë 811.126 € 100.741.821 Lekë
Total: 6.587.855,00 818.211.535,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Durrës 4.979.546 € 618.459.607 Lekë
2 Bashkia Tiranë 429.180 € 53.304.109 Lekë
3 Bashkia Fuzhë Arrëz 357.634 € 44.418.186 Lekë
4 Bashkia Malësi e Madhe 355.991 € 44.214.075 Lekë
5 Komuna Ndroq 190.364 € 23.643.197 Lekë
6 Bashkia Korçë 147.113 € 18.271.488 Lekë
7 Komuna Vaqarr 128.026 € 15.900.873 Lekë
Total: 6.587.854,00 818.211.535,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Everest (construction company) 6.587.855 € 818.211.535 Lekë
Total: 6.587.855,00 818.211.535,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve