Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksion i sallës së lëvizjes skenike dhe pajisja me mjete e pajisje mësimore, mbështetëse

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

35.021 €

Kosto në lekë

4.349.670 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 29 Maj 2015, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtUniversiteti i Arteve
Kontraktorët
Kompani ndërtimiKevin Construksion
Vendndodhja e projektit