Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i shkollës Havzi Nela, Kukës 205.962 € 25.580.499 Lekë
2 Rikonstruksion i sallës së lëvizjes skenike dhe pajisja me mjete e pajisje mësimore, mbështetëse 35.021 € 4.349.670 Lekë
Total: 240.983,00 29.930.169,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 240.984 € 29.930.169 Lekë
Total: 240.984,00 29.930.169,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Kukës 205.962 € 25.580.499 Lekë
2 Universiteti i Arteve 35.021 € 4.349.670 Lekë
Total: 240.983,00 29.930.169,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Kevin Construksion (construction company) 240.984 € 29.930.169 Lekë
Total: 240.984,00 29.930.169,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve