Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Ndërtim palestre sportive e shkollës "Lidhja e Prizrenit"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

81.806 €

Kosto në lekë

10.160.320 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaKukës
InvestitorëtBashkia Kukës
Kontraktorët
Kompani ndërtimiDenolt
Mbikëqyrës punimeshGold Construction
Vendndodhja e projektit