Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rijetësimi i qendrës së Delvinës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.114.446 €

Kosto në lekë

138.414.134 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaDelvinë
InvestitorëtBashkia Delvinë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiG.P.G. Company
Kompani projektueseDea Studio
Vendndodhja e projektit