Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 111.240 € 13.815.960 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 38.241 € 4.749.521 Lekë
3 të tjera 2.143 € 266.184 Lekë
Total: 151.624,00 18.831.665,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Delvinë 67.266 € 8.354.400 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 43.974 € 5.461.560 Lekë
3 Bashkia Durrës 38.241 € 4.749.521 Lekë
4 Këshilli i Qarkut Vlorë 2.143 € 266.184 Lekë
Total: 151.624,00 18.831.665,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Dea Studio (design company) 151.624 € 18.831.665 Lekë
Total: 151.624,00 18.831.665,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve