Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Mjedise sportive Shkolla "Dëshmorët e Prishtinës"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

13.587 €

Kosto në lekë

1.687.462 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Qershor 2014, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaShkodër
InvestitorëtBashkia Shkodër
Kontraktorët
Kompani ndërtimiDRINI-A
Mbikëqyrës punimeshManjola Lesha
Vendndodhja e projektit