Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i qendrës së qytetit Bilisht, Loti 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

990.687 €

Kosto në lekë

123.043.330 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Mars 2016, nëpërmjet programit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaDevoll
InvestitorëtBashkia Devoll
Kontraktorët
Kompani ndërtimiVICTORIA INVEST
Mbikëqyrës punimeshHMK - Consulting HP STUDIO
Vendndodhja e projektit