Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ndërtesa 16.908 € 2.100.000 Lekë
2 rikualifikime urbane 13.043 € 1.620.000 Lekë
3 fasada 96 € 11.892 Lekë
4 rrugë Lekë
Total: 30.047,00 3.731.892,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 29.952 € 3.720.000 Lekë
2 Bashkia Poliçan 96 € 11.892 Lekë
3 Bashkia Devoll Lekë
4 Bashkia Klos Lekë
Total: 30.048,00 3.731.892,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 HMK - Consulting (supervisory company) 30.047 € 3.731.892 Lekë
Total: 30.047,00 3.731.892,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve