Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 3.556.729 € 441.745.689 Lekë
2 rikualifikime urbane 2.530.205 € 314.251.435 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 1.035.637 € 128.626.114 Lekë
Total: 7.122.571,00 884.623.238,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Elbasan 3.556.729 € 441.745.689 Lekë
2 Bashkia Librazhd 1.539.518 € 191.208.105 Lekë
3 Bashkia Devoll 990.687 € 123.043.330 Lekë
4 Bashkia Konispol 602.738 € 74.860.087 Lekë
5 Bashkia Klos 247.128 € 30.693.356 Lekë
6 Bashkia Shijak 185.770 € 23.072.671 Lekë
Total: 7.122.570,00 884.623.238,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 VICTORIA INVEST (construction company) 7.122.570 € 884.623.238 Lekë
Total: 7.122.570,00 884.623.238,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve