Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikim urban i qendrës së qytetit, fasadave, ndriçim, lulishtja, qyteti Përmet

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

741.528 €

Kosto në lekë

92.097.818 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaPërmet
InvestitorëtBashkia Përmet
Kontraktorët
Kompani ndërtimiRIVIERA
Mbikëqyrës punimeshINFRA CONSULT PROJECT 04Tech Consult
Vendndodhja e projektit