Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.211.162 € 150.426.265 Lekë
2 rrugë 240.584 € 29.880.520 Lekë
3 projekte gjelbërimi 79.227 € 9.840.000 Lekë
Total: 1.530.973,00 190.146.785,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Përmet 1.530.973 € 190.146.785 Lekë
Total: 1.530.973,00 190.146.785,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 RIVIERA (kompani ndërtimi) 741.528 € 92.097.818 Lekë
2 ALTEK KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 240.584 € 29.880.520 Lekë
3 Rosi (kompani ndërtimi) 234.817 € 29.164.224 Lekë
4 Vëllezerit Hysa (kompani ndërtimi) 234.817 € 29.164.223 Lekë
5 AlbGarden (kompani projektuese) 79.227 € 9.840.000 Lekë
6 M.A.K Studio (mbikëqyrës punimesh) Lekë
7 INFRA CONSULT PROJECT 04 (mbikëqyrës punimesh) Lekë
8 Tech Consult (mbikëqyrës punimesh) Lekë
9 Floral (mbikëqyrës punimesh) Lekë
Total: 1.530.973,00 190.146.785,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve