Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Unaza e Pogonit, faza 1

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.110.289 €

Kosto në lekë

137.897.895 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 mars 2014, nëpërmjet programit Infrastruktura vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaDropull
InvestitorëtBashkia Dropull
Kontraktorët
Kompani ndërtimiEd-Konstruksion & 4A-M
Vendndodhja e projektit