Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Unaza e Pogonit, faza 1 1.110.289 € 137.897.895 Lekë
2 Qendra Multifunksionale e Shërbimeve në Bashkinë Dropull 686.932 € 85.316.927 Lekë
Total: 1.797.221,00 223.214.822,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.110.289 € 137.897.895 Lekë
2 ndërtesa 686.932 € 85.316.927 Lekë
Total: 1.797.221,00 223.214.822,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Dropull 1.797.221 € 223.214.822 Lekë
Total: 1.797.221,00 223.214.822,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ed-Konstruksion & 4A-M (kompani ndërtimi) 1.110.289 € 137.897.895 Lekë
2 Alba Konstruksion (kompani ndërtimi) 686.932 € 85.316.927 Lekë
Total: 1.797.221,00 223.214.822,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve