Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Unaza e Pogonit, faza 1 1.110.289 € 137.897.895 Lekë
2 Qendra Multifunksionale e Shërbimeve në Bashkinë Dropull 686.932 € 85.316.927 Lekë
3 Ndërtim i rrugëve në qendër të fshatit Jorgucat 312.075 € 38.759.688 Lekë
4 Rruga e fshatit Goranxi, njësia administrative Dropull i Sipërm 306.671 € 38.088.600 Lekë
Total: 2.415.967,00 300.063.110,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 1.729.035 € 214.746.183 Lekë
2 ndërtesa 686.932 € 85.316.927 Lekë
Total: 2.415.967,00 300.063.110,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Dropull 1.797.221 € 223.214.822 Lekë
2 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 618.746 € 76.848.288 Lekë
Total: 2.415.967,00 300.063.110,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ed-Konstruksion & 4A-M (construction company) 1.110.289 € 137.897.895 Lekë
2 Alba Konstruksion (construction company) 686.932 € 85.316.927 Lekë
3 Cobial (construction company) 618.746 € 76.848.288 Lekë
Total: 2.415.967,00 300.063.110,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve