Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Sistemim i zonave të gjelbërta midis blloqeve të banimit L15, L16

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

39.842 €

Kosto në lekë

4.948.320 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Korrik 2014, nëpërmjet programit të financimit të rehabilitimit mjedisor, gjelbërimit dhe pyllëzimit.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaKorçë
InvestitorëtBashkia Korçë
Kontraktorët
Kompani projektueseGjelberimi
Vendndodhja e projektit