Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Pyllëzim i kurorës së gjelbër, Tushemisht 90.111 € 11.191.793 Lekë
2 Sistemim i zonave të gjelbërta midis blloqeve të banimit L15, L16 39.842 € 4.948.320 Lekë
Total: 129.953,00 16.140.113,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte gjelbërimi 129.953 € 16.140.113 Lekë
Total: 129.953,00 16.140.113,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Komuna Buçimas 90.111 € 11.191.793 Lekë
2 Bashkia Korçë 39.842 € 4.948.320 Lekë
Total: 129.953,00 16.140.113,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Gjelberimi (design company) 129.953 € 16.140.113 Lekë
Total: 129.953,00 16.140.113,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve