Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Nimete Progonati", Bashkia Memaliaj

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

158.670 €

Kosto në lekë

19.706.870 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 18 Prill 2016, nëpërmjet programit të financimit të arsimit dhe sportit.

Lloji i projektevekopshte dhe shkolla
BashkiaMemaliaj
InvestitorëtBashkia Memaliaj
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBoshnjaku B
Mbikëqyrës punimeshPalma Construction
Vendndodhja e projektit