Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion i rrugëve Stadium i Vjetër -Stadium i ri, Stadiumi, Koli Vesho 1.257.902 € 156.231.466 Lekë
2 Ndërtim shkolla 9-vjeçare “Panahor”, fshati Aranitas 478.076 € 59.377.004 Lekë
3 Rikonstruksion i hapësirave publike dhe rrugës hyrëse pranë Memorialit të Rilindasve në Gjirokastër 468.762 € 58.220.247 Lekë
4 Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare "Marie Kaculini", Durrës 444.385 € 55.192.615 Lekë
5 Rrjeti i brendshëm i ujësjellësit në lagjen 4, “Baba Rexhepi”, dhe Lugu i Dardhës 398.638 € 49.510.781 Lekë
6 Sistemim, asfaltim, ndërtim i korsisë së biçikletave dhe ndriçim i rrugës hyrëse të qytetit, Loti 1 (segmenti Elbasan-Peqin dhe unazës së qytetit) 366.710 € 45.545.424 Lekë
7 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Gjocaj, ndërtim palestre dhe ambiente shërbimi shkolla Gjocaj 359.051 € 44.594.138 Lekë
8 Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Prokucë-Bodurë-Kapinovë, Loti 1 240.936 € 29.924.301 Lekë
9 Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Riza Ibarliu", Zhame Sektor, Komuna Dushk 228.931 € 28.433.206 Lekë
10 Rikonstruksion i shkollës së mesme Starovë 210.399 € 26.131.562 Lekë
11 Rikonstruksiomi i shkollës 9 vjeçare "Hiqmet Buzi", fshati Kallm, Komuna Mbrostar 206.570 € 25.655.995 Lekë
12 Ndërtimi i kopshtit në lagjen nr. 2, tek ish-rezervat e shtetit, Kavajë 166.605 € 20.692.401 Lekë
13 Rikonstruksion i rrugës "Xhami-Golem" 161.354 € 20.040.121 Lekë
14 Rikonstruksioni i shkollës 9 vjeçare "Nimete Progonati", Bashkia Memaliaj 158.670 € 19.706.870 Lekë
15 Rikonstruksion i shkollës 9- vjeçare “Jani Bakalli”, Fier 140.600 € 17.462.459 Lekë
16 Rikonstruksion i rrugës "Antipatrea" në Berat 131.108 € 16.283.630 Lekë
17 Rikonstruksion i plotë i shkollës së mesme të përgjithshme "Abaz Shehu", Bashkia Tepelenë 112.282 € 13.945.423 Lekë
18 Ndërtim i ujësjellësit Ksamil - Vazhdim 72.136 € 8.959.306 Lekë
19 Ujësjellësi Prokopi - Paftal, Njesia Administrative Sinje 37.996 € 4.719.153 Lekë
20 Ura e fshatit Grykesh, te njësia administrative e Pajove, Bashkia Peqin 14.377 € 1.785.668 Lekë
Total: 5.655.488,00 702.411.770,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 2.505.569 € 311.191.673 Lekë
2 rrugë 2.158.011 € 268.024.942 Lekë
3 ujësjellës dhe kanalizime 508.770 € 63.189.240 Lekë
4 rikualifikime urbane 468.762 € 58.220.247 Lekë
5 të tjera 14.377 € 1.785.668 Lekë
Total: 5.655.489,00 702.411.770,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Berat 1.637.406 € 203.365.811 Lekë
2 Bashkia Peqin 740.139 € 91.925.230 Lekë
3 Bashkia Mallakastër 478.076 € 59.377.004 Lekë
4 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 470.774 € 58.470.087 Lekë
5 Bashkia Gjirokastër 468.762 € 58.220.247 Lekë
6 Bashkia Durrës 444.385 € 55.192.615 Lekë
7 Bashkia Kavajë 327.959 € 40.732.522 Lekë
8 Bashkia Poliçan 240.936 € 29.924.301 Lekë
9 Komuna Dushk 228.931 € 28.433.206 Lekë
10 Komuna Mbrostar 206.570 € 25.655.995 Lekë
11 Bashkia Memaliaj 158.670 € 19.706.870 Lekë
12 Bashkia Fier 140.600 € 17.462.459 Lekë
13 Bashkia Tepelenë 112.282 € 13.945.423 Lekë
Total: 5.655.490,00 702.411.770,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Boshnjaku B (construction company) 5.655.489 € 702.411.769 Lekë
Total: 5.655.489,00 702.411.769,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve