Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi i sheshit tek lagjia "Lugina"

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

202.040 €

Kosto në lekë

25.093.368 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Qershor 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaShijak
InvestitorëtBashkia Shijak
Kontraktorët
Kompani ndërtimiA.L-ASFALT
Vendndodhja e projektit