Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rehabilitimi i qendrës së qytetit të Shijakut 803.578 € 99.804.338 Lekë
2 Rikonstruksioni rrjetit rrugor të Bashkisë Shijak, Loti 1 800.060 € 99.367.476 Lekë
3 Ndërtimi i shkollës 9 vjeçare fshati Shtrazë, Gjepalaj 371.541 € 46.145.342 Lekë
4 Rikualifikimi i sheshit tek lagjia "Lugina" 202.040 € 25.093.368 Lekë
Total: 2.177.219,00 270.410.524,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 803.578 € 99.804.338 Lekë
2 rrugë 800.060 € 99.367.476 Lekë
3 kopshte dhe shkolla 371.541 € 46.145.342 Lekë
4 sheshe 202.040 € 25.093.368 Lekë
Total: 2.177.219,00 270.410.524,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Shijak 2.177.218 € 270.410.524 Lekë
Total: 2.177.218,00 270.410.524,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ALB LEAA INTERNATIONAL (kompani ndërtimi) 731.384 € 90.837.938 Lekë
2 A.L-ASFALT (kompani ndërtimi) 602.070 € 74.777.106 Lekë
3 Eurondërtim 2000 (kompani ndërtimi) 400.030 € 49.683.738 Lekë
4 VICTORIA INVEST (kompani ndërtimi) 185.770 € 23.072.671 Lekë
5 Regli (kompani ndërtimi) 185.770 € 23.072.671 Lekë
6 ERCON (kompani projektuese) 72.193 € 8.966.400 Lekë
Total: 2.177.217,00 270.410.524,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve