Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 2.114.936 € 262.675.080 Lekë
2 rikualifikime urbane 1.384.289 € 171.928.694 Lekë
3 projekte rekreacioni 318.842 € 39.600.120 Lekë
4 sheshe 202.040 € 25.093.368 Lekë
5 kopshte dhe shkolla 175.766 € 21.830.106 Lekë
Total: 4.195.873,00 521.127.368,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Fier 2.325.578 € 288.836.838 Lekë
2 Bashkia Durrës 702.760 € 87.282.803 Lekë
3 Bashkia Shijak 602.070 € 74.777.106 Lekë
4 Bashkia Gjirokastër 202.895 € 25.199.602 Lekë
5 Bashkia Korçë 186.803 € 23.200.912 Lekë
6 Bashkia Divjakë 175.766 € 21.830.106 Lekë
Total: 4.195.872,00 521.127.367,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 A.L-ASFALT (construction company) 4.195.873 € 521.127.367 Lekë
Total: 4.195.873,00 521.127.367,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve