Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Krijimi i sistemit të të dhënave gjeohapësinore për mbështetjen e zhvillimit dhe menaxhimit rajonal, faza e parë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

2.864.817 €

Kosto në lekë

355.810.324 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 23 Shtator 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteveprojekte dixhitale
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAerosistemi SRLHansa Luftbild Gmbh
Vendndodhja e projektit