Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi i bllokut të banesave dhe fasadave përgjatë rrugës hyrëse, Këlcyrë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

565.322 €

Kosto në lekë

70.213.000 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 13 Qershor 2016, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevefasada
BashkiaKëlcyrë
InvestitorëtBashkia Këlcyrë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiLeon KonstruksionFybek
Vendndodhja e projektit