Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rijetëzimi i pedonaleve dhe hapësirave rekreative në sheshin qendër, Këlcyrë 1.197.932 € 148.783.112 Lekë
2 Rikualifikimi i bllokut të banesave dhe fasadave përgjatë rrugës hyrëse, Këlcyrë 565.322 € 70.213.000 Lekë
3 Rikualifikimi urban përreth përroit në lagjen "Gur" si edhe sistemim i shtratit të përroit 545.548 € 67.757.108 Lekë
4 Sistemim, asfaltim, Unaza Këlcyrë qendër, Faza 2 151.269 € 18.787.668 Lekë
5 Sistem-asfaltim unaza Këlcyrë (Faza I) 79.939 € 9.928.461 Lekë
Total: 2.540.010,00 315.469.349,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 1.743.480 € 216.540.220 Lekë
2 fasada 565.322 € 70.213.000 Lekë
3 rrugë 231.209 € 28.716.129 Lekë
Total: 2.540.011,00 315.469.349,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Këlcyrë 2.540.011 € 315.469.349 Lekë
Total: 2.540.011,00 315.469.349,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Salillari (construction company) 958.345 € 119.026.490 Lekë
2 Hito 94 (construction company) 428.348 € 53.200.849 Lekë
3 Leon Konstruksion (construction company) 358.296 € 44.500.334 Lekë
4 Fybek (construction company) 282.661 € 35.106.500 Lekë
5 Ergi (construction company) 272.774 € 33.878.554 Lekë
6 Rosi (construction company) 239.586 € 29.756.622 Lekë
7 Zenit 06 (supervisory company) Lekë
Total: 2.540.010,00 315.469.349,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve