Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Qendra për Mbrojtjen dhe Promovimin e Kulturës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

396.964 €

Kosto në lekë

49.302.893 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Korrik 2014, nëpërmjet programit të financimit të artit dhe kulturës.

Lloji i projektevetë tjera
BashkiaKorçë
InvestitorëtBashkia Korçë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiED KONSTRUKSIONMeni
Vendndodhja e projektit