Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtim i shkollës 9-vjeçare “Kosova”, Tiranë 732.058 € 90.921.652 Lekë
2 Rikonceptim dhe rivitalizim i qendrës së qytetit Sarandë, Rruga e flamurit 412.715 € 51.259.234 Lekë
3 Liceu artistik “Jordan Misja” 375.093 € 46.586.495 Lekë
4 Kompleksi i lodrave Burrel 274.585 € 34.103.510 Lekë
5 Rikualifikim Urban i Shëtitores "Republika" 258.416 € 32.095.222 Lekë
6 Rikonstruksion dhe asfaltim i rrugës Prokucë-Bodurë-Kapinovë, Loti 1 240.936 € 29.924.301 Lekë
7 Rikonstruksion i shkollës "Perikli Ikonomi", Bashkia Fier 173.474 € 21.545.460 Lekë
8 Qendra për Mbrojtjen dhe Promovimin e Kulturës 119.089 € 14.790.868 Lekë
9 Rehabilitimi i shëtitores Miqësia 110.662 € 13.744.188 Lekë
10 Rehabilitimi i zonës pas pallateve të ish-mapos dhe rikualifikim i fasadave të pallateve 74.574 € 9.262.152 Lekë
Total: 2.771.602,00 344.233.082,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 1.280.625 € 159.053.607 Lekë
2 rikualifikime urbane 412.715 € 51.259.234 Lekë
3 të tjera 393.675 € 48.894.378 Lekë
4 rrugë 351.598 € 43.668.489 Lekë
5 bulevarde 258.416 € 32.095.222 Lekë
6 fasada 74.574 € 9.262.152 Lekë
Total: 2.771.603,00 344.233.082,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Tiranë 1.107.151 € 137.508.147 Lekë
2 Bashkia Poliçan 426.173 € 52.930.641 Lekë
3 Bashkia Sarandë 412.715 € 51.259.234 Lekë
4 Bashkia Burrel 274.585 € 34.103.510 Lekë
5 Bashkia Patos 258.416 € 32.095.222 Lekë
6 Bashkia Fier 173.474 € 21.545.460 Lekë
7 Bashkia Korçë 119.089 € 14.790.868 Lekë
Total: 2.771.603,00 344.233.082,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ED KONSTRUKSION (construction company) 2.771.603 € 344.233.082 Lekë
Total: 2.771.603,00 344.233.082,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve