Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikonstruksioni rrjetit rrugor të Bashkisë Shijak, Loti 1

Statusi

Në ndërtim

Kosto në euro

800.060 €

Kosto në lekë

99.367.476 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 21 Mars 2017, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverrugë
BashkiaShijak
InvestitorëtBashkia Shijak
Kontraktorët
Kompani ndërtimiEurondërtim 2000A.L-ASFALT
Vendndodhja e projektit