Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Hartimi i projekt-ideve dhe projekteve të zbatimit për transformim dhe përmirësim të hapësirës urbane në rajonin e Bregdetit të Jugut Loti III

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

115.222 €

Kosto në lekë

14.310.600 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 10 Tetor 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteverikualifikime urbane
BashkiaProjekt Kombëtar
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiAtena SRL
Kompani projektueseATELIER 4
Vendndodhja e projektit