Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rivitalizimi i sheshit qendror e trotuarëve të akseve kryesore të qytetit Divjakë

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.425.689 €

Kosto në lekë

177.070.591 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Shkurt 2015, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projektevesheshe
BashkiaDivjakë
InvestitorëtBashkia Divjakë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiFusha
Vendndodhja e projektit