Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rrugë 4.282.658 € 531.906.135 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 2.164.426 € 268.821.696 Lekë
3 sheshe 1.425.689 € 177.070.591 Lekë
4 projekte rekreacioni 801.863 € 99.591.414 Lekë
5 ndërtesa 378.140 € 46.964.970 Lekë
6 bulevarde 320.980 € 39.865.716 Lekë
Total: 9.373.756,00 1.164.220.522,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Divjakë 9.373.756 € 1.164.220.522 Lekë
Total: 9.373.756,00 1.164.220.522,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Salillari (kompani ndërtimi) 3.442.319 € 427.535.999 Lekë
2 Fusha (kompani ndërtimi) 1.425.689 € 177.070.591 Lekë
3 Uleza Ndertim (kompani ndërtimi) 832.896 € 103.445.734 Lekë
4 AGRI Construksion (kompani ndërtimi) 605.289 € 75.176.909 Lekë
5 T&T BETON (kompani ndërtimi) 605.289 € 75.176.909 Lekë
6 STERKAJ (kompani ndërtimi) 400.545 € 49.747.707 Lekë
7 2T (kompani ndërtimi) 400.545 € 49.747.707 Lekë
8 MANE SHPK (kompani ndërtimi) 304.244 € 37.787.093 Lekë
9 Besta (kompani ndërtimi) 263.044 € 32.670.044 Lekë
10 Shkelqimi 07 (kompani ndërtimi) 263.044 € 32.670.043 Lekë
11 I.C.C GROUP (kompani ndërtimi) 175.766 € 21.830.107 Lekë
12 A.L-ASFALT (kompani ndërtimi) 175.766 € 21.830.106 Lekë
13 Arkonstudio (mbikëqyrës punimesh) 128.478 € 15.956.987 Lekë
14 Company Riviera 2008 (kompani ndërtimi) 128.478 € 15.956.986 Lekë
15 Jogi (kompani ndërtimi) 118.749 € 14.748.640 Lekë
16 Elkri (kompani projektuese) 47.390 € 5.885.776 Lekë
17 2Z KONSTRUKSION (kompani ndërtimi) 47.390 € 5.885.776 Lekë
18 C.E.C GROUP (mbikëqyrës punimesh) 7.901 € 981.300 Lekë
19 Taulant (mbikëqyrës punimesh) 773 € 96.000 Lekë
20 Lorens Hoxha (kolaudim) 161 € 20.000 Lekë
21 ERMIS - KEST (mbikëqyrës punimesh) 1 € 108 Lekë
22 Shpresa Gjura (kolaudim) Lekë
Total: 9.373.757,00 1.164.220.522,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve