Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rikualifikimi i Lulishtes së qëndrës së qytetit

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

257.107 €

Kosto në lekë

31.932.742 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 23 Shtator 2014, nëpërmjet programit të financimit të infrastrukturës vendore dhe rajonale.

Lloji i projekteveprojekte gjelbërimi
BashkiaLezhë
InvestitorëtBashkia Lezhë
Kontraktorët
Kompani ndërtimiT.T.A ALBA LAM
Vendndodhja e projektit