Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ndërtimi i kompleksit multifunksional, sportiv dhe kulturor 3.694.877 € 458.903.719 Lekë
2 Infrakstruktura e brendshme e qendrës për ruajtjen dhe promovimin e kulturës/ Muzeu i Artit Mesjetar 898.387 € 111.579.682 Lekë
3 Shtesë shkolla 9-vjeçare "Stavri Themeli", Bashkia Korçë 347.131 € 43.113.677 Lekë
4 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare "Abdulla Asabella", Vinçan 163.769 € 20.340.115 Lekë
Total: 5.104.164,00 633.937.193,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 projekte rekreacioni 4.593.264 € 570.483.401 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 510.900 € 63.453.792 Lekë
Total: 5.104.164,00 633.937.193,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Korçë 5.104.164 € 633.937.193 Lekë
Total: 5.104.164,00 633.937.193,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Konstruksion 93 (construction company) 5.104.164 € 633.937.193 Lekë
Total: 5.104.164,00 633.937.193,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve