Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rikonstruksion kopshti i fëmijëve nr.2, qyteti Librazhd, Bashkia Librazhd 36.692 € 4.557.134 Lekë
2 Ndërtim shkolla vartëse Fshati Zdrajsh Verri, Komuna Orenjë 16.646 € 2.067.455 Lekë
Total: 53.338,00 6.624.589,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 kopshte dhe shkolla 53.338 € 6.624.589 Lekë
Total: 53.338,00 6.624.589,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Librazhd 36.692 € 4.557.134 Lekë
2 Komuna Orenjë 16.646 € 2.067.455 Lekë
Total: 53.338,00 6.624.589,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Restaurim Gurra-Kaca (construction company) 53.338 € 6.624.589 Lekë
Total: 53.338,00 6.624.589,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve