Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 rikualifikime urbane 3.907.863 € 485.356.607 Lekë
2 rrugë 1.299.320 € 161.375.560 Lekë
3 fasada 436.759 € 54.245.520 Lekë
4 kopshte dhe shkolla 155.634 € 19.329.766 Lekë
Total: 5.799.576,00 720.307.453,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Librazhd 5.799.577 € 720.307.453 Lekë
Total: 5.799.577,00 720.307.453,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 VICTORIA INVEST (kompani ndërtimi) 1.539.518 € 191.208.105 Lekë
2 Salillari (kompani ndërtimi) 1.039.456 € 129.100.448 Lekë
3 Ergi (kompani ndërtimi) 677.977 € 84.204.716 Lekë
4 Bajrami N (kompani ndërtimi) 651.676 € 80.938.159 Lekë
5 Alko Impex Construction (kompani ndërtimi) 570.030 € 70.797.713 Lekë
6 Hastoci (kompani ndërtimi) 436.759 € 54.245.520 Lekë
7 Leon Konstruksion (kompani ndërtimi) 391.893 € 48.673.169 Lekë
8 Building Construction (kompani ndërtimi) 259.864 € 32.275.112 Lekë
9 IDI 2005 (kompani ndërtimi) 123.840 € 15.380.943 Lekë
10 AL-MEXWOOD (kompani projektuese) 38.002 € 4.719.848 Lekë
11 Restaurim Gurra-Kaca (kompani ndërtimi) 36.692 € 4.557.134 Lekë
12 KUPA (kompani ndërtimi) 33.869 € 4.206.586 Lekë
Total: 5.799.576,00 720.307.453,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve