Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rrjeti i brendshëm i ujësjellësit në lagjen 4, “Baba Rexhepi”, dhe Lugu i Dardhës 398.638 € 49.510.781 Lekë
2 Ndërtim i ujësjellësit Ksamil - Vazhdim 72.136 € 8.959.306 Lekë
Total: 470.774,00 58.470.087,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 470.774 € 58.470.087 Lekë
Total: 470.774,00 58.470.087,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 470.774 € 58.470.087 Lekë
Total: 470.774,00 58.470.087,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Caushi M (construction company) 470.774 € 58.470.087 Lekë
Total: 470.774,00 58.470.087,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve