Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Rrjeti i brendshëm i ujësjellësit në lagjen 4, “Baba Rexhepi”, dhe Lugu i Dardhës

Statusi

Përfunduar

Kosto në euro

1.195.913 €

Kosto në lekë

148.532.343 lekë

Ky projekt është financuar nëpërmjet vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve datë 9 Korrik 2014, nëpërmjet programit të financimit të ujësjellës-kanalizime.

Lloji i projekteveujësjellës dhe kanalizime
BashkiaSarandë
InvestitorëtFondi Shqiptar i Zhvillimit
Kontraktorët
Kompani ndërtimiBoshnjaku BCaushiCaushi M
Vendndodhja e projektit