Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Rrjeti i brendshëm i ujësjellësit në lagjen 4, “Baba Rexhepi”, dhe Lugu i Dardhës 1.195.913 € 148.532.343 Lekë
2 Furnizimi me ujë i disa fshatrave të komunës Shupenzë 752.102 € 93.411.034 Lekë
3 Ndërtimi i ujësjellësit Navaricë - Memoraq - Dermish, Komuna Dhivër 444.629 € 55.222.911 Lekë
4 Ndërtimi i ujësjellësit të fshatit Muriqan 299.229 € 37.164.200 Lekë
5 Ndërtim i ujësjellësit Dhërmi 283.582 € 35.220.906 Lekë
6 Rikonstruksion i linjave të dërgimit të ujësjellësit rajonal Cakran 255.687 € 31.756.339 Lekë
7 Ndërtim KUZ në lagjet nr.1, 2, 3, Cërrik 217.176 € 26.973.210 Lekë
8 Rikonstruksion i Ujësjellësit, fshati Malasej 160.723 € 19.961.760 Lekë
9 Ndërtim i ujësjellësit Ksamil - Vazhdim 144.272 € 17.918.612 Lekë
10 Ndërtim KUZ, fshati Çekin, Lagjja Veriore dhe Lagjja jugore 134.018 € 16.645.068 Lekë
11 Projekti i ujësjellësit të fshatit Manastir - Vazhdim 114.655 € 14.240.132 Lekë
12 Ujësjellësi Prokopi - Paftal, Njesia Administrative Sinje 75.993 € 9.438.306 Lekë
13 Ndërtim KUZ, fshati Bulçar 54.719 € 6.796.112 Lekë
Total: 4.132.698,00 513.280.933,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ujësjellës dhe kanalizime 4.132.697 € 513.280.933 Lekë
Total: 4.132.697,00 513.280.933,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 1.623.767 € 201.671.861 Lekë
2 Komuna Shupenzë 752.102 € 93.411.034 Lekë
3 Bashkia Finiq 444.629 € 55.222.911 Lekë
4 Bashkia Cërrik 377.898 € 46.934.970 Lekë
5 Komuna Gjergjan 299.229 € 37.164.200 Lekë
6 Bashkia Fier 255.687 € 31.756.339 Lekë
7 Komuna Pishaj 134.018 € 16.645.068 Lekë
8 Fondi Shqiptar i Zhvillimit 114.655 € 14.240.132 Lekë
9 Bashkia Berat 75.993 € 9.438.306 Lekë
10 Komuna Kodovjat 54.719 € 6.796.112 Lekë
Total: 4.132.697,00 513.280.933,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Ergi (construction company) 570.238 € 70.823.522 Lekë
2 Boshnjaku B (construction company) 508.770 € 63.189.240 Lekë
3 Caushi M (construction company) 470.774 € 58.470.087 Lekë
4 Caushi (construction company) 398.638 € 49.510.781 Lekë
5 Egland (construction company) 391.093 € 48.573.737 Lekë
6 MANE SHPK (construction company) 350.158 € 43.489.626 Lekë
7 Salillari (construction company) 283.582 € 35.220.906 Lekë
8 ARTI (construction company) 222.314 € 27.611.455 Lekë
9 NDREGJONI (construction company) 210.588 € 26.155.090 Lekë
10 H A R M O N I A (construction company) 185.171 € 22.998.235 Lekë
11 Blerimi (construction company) 160.723 € 19.961.760 Lekë
12 Senka (construction company) 150.420 € 18.682.207 Lekë
13 XHAST SHPK (construction company) 67.009 € 8.322.534 Lekë
14 Denis 05 (construction company) 67.009 € 8.322.534 Lekë
15 G.P.G. Company (construction company) 57.327 € 7.120.066 Lekë
16 Tolita (construction company) 37.996 € 4.719.153 Lekë
17 C.E.C 11 (supervisory company) 725 € 90.000 Lekë
18 Ylli Ago (supervisory company) 81 € 10.000 Lekë
19 Hekuran Xhina (colaudation) 81 € 10.000 Lekë
20 M.A.K Studio (supervisory company) Lekë
21 Sulejman Shemsiu (supervisory company) Lekë
22 Erald G (design company) Lekë
Total: 4.132.697,00 513.280.933,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve