Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Blloku i pallateve Vau i Dejës 185.448 € 23.032.651 Lekë
2 Rikualifikim urban i ambjenteve të jashtme të katedrales së Shën Shtjefnit 153.162 € 19.022.742 Lekë
3 Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Mjedise sportive Shkolla "Branko Kadia" 57.095 € 7.091.170 Lekë
Total: 395.705,00 49.146.563,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ndërtesa 338.610 € 42.055.393 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 57.095 € 7.091.170 Lekë
Total: 395.705,00 49.146.563,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Shkodër 395.705 € 49.146.563 Lekë
Total: 395.705,00 49.146.563,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 B.M-Konstruksion (construction company) 395.705 € 49.146.563 Lekë
Total: 395.705,00 49.146.563,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve