Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Blloku i pallateve Vau i Dejës 46.362 € 5.758.163 Lekë
2 Projekti "Shkolla, qendër komuitare": Mjedise sportive Shkolla "Branko Kadia" 14.274 € 1.772.792 Lekë
Total: 60.636,00 7.530.955,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 ndërtesa 46.362 € 5.758.163 Lekë
2 kopshte dhe shkolla 14.274 € 1.772.792 Lekë
Total: 60.636,00 7.530.955,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Shkodër 60.636 € 7.530.955 Lekë
Total: 60.636,00 7.530.955,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 K.A.N (construction company) 60.636 € 7.530.955 Lekë
Total: 60.636,00 7.530.955,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve