Përditësimi i fundit më 19.05.2020 18:04

Rilindja Urbane

Projektet e Fondit të Zhvillimit të Rajoneve

Databaza e projekteve lokale për rikualifikime urbane, gjelbërim, fasada, institucione arsimore dhe inovacion të financuara nga qeveria.

Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për secilin lloj të projekteve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Projekti Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Shëtitorja e bulevardit Osumi, Berat 2.821 € 350.400 Lekë
2 Rivitalizim i parkut perëndimor të qendrës dhe nënkalimi i unazës perimetrale 1.913 € 237.600 Lekë
Total: 4.734,00 588.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve për çdo projekt, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Lloji i projekteve Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 bulevarde 2.821 € 350.400 Lekë
2 projekte gjelbërimi 1.913 € 237.600 Lekë
Total: 4.734,00 588.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që investitorët i kanë paguar kontraktorëve, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Investitori Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Bashkia Berat 4.734 € 588.000 Lekë
Total: 4.734,00 588.000,00 Lekë
Lista tregon vlerën që kontraktuesit kanë marrë nga investitorët, sipas kritereve të kërkimit. Manuali i përdorimit përmban më shumë informacion se si të përdoret databaza.
# Kontraktuesi Sasia Totale (eur) Sasia Totale (lek)
1 Vler-Invest & Infratech (supervisory company) 4.734 € 588.000 Lekë
Total: 4.734,00 588.000,00 Lekë

Vendndodhjet e projekteve